Hvordan har utviklingen i kronekursen påvirket konkurranseevnen?

Lønnskostnadene er den enkeltfaktoren som betyr mest for kostnadene i næringslivet. Et mål på industriens kostnadsmessige konkurranseevne er forholdet mellom industriens timelønnskostnader i Norge og hos handelspartnerne, målt i felles valuta. Utviklingen i valutakursen har variert mye fra år til år, og bidratt til at det har vært langt større svingninger i den relative timelønnskostnadsveksten målt i felles valuta enn i nasjonal valuta. Den importveide kursindeksen (I-44) er en indeks for utviklingen i kronens verdi beregnet på grunnlag av kursene til valutaene for de 44 største landene målt i importverdi til Norge. Målt ved denne indeksen svekket kronen seg med 2,9 prosent i 2019. Det anslås at kronen vil svekke seg videre med 5,7 prosent i 2020.