Delingsøkonomi

Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper.

Med smarttelefoner og apper har omfanget av tjenester som kan selges eller leies mellom meg og deg blitt langt større enn tidligere.

Delingsøkonomien kan trekke flere ressurser inn i økonomien og gi nye inntektsmuligheter for personer med svak tilknytning til arbeidslivet. Dette kan løfte sysselsettingen og verdiskapingen i samfunnet. Samtidig er det viktig at konkurransen mellom nye aktører og tradisjonelle bedrifter foregår på mest mulig like vilkår.

De vanlige skatte- og avgiftsreglene gjelder også for de som selger tjenester eller leier ut eiendeler i delingsøkonomien.

Flere artikler om temaet

  • Myndighetene kan påvirke den økonomiske utviklingen i landet gjennom den økonomiske politikken. Regjeringen og Stortinget lager statsbudsjettet og styrer landets finanspolitikk. Vi har en uavhengig sentralbank som setter renten og styrer landets pengepolitikk.