Hvem løser oppgavene?

Stortinget har ikke bare gitt oppgaver til staten, men også en rekke oppgaver til kommuner og fylkeskommuner.

Kommunalt selvstyre er viktig i Norge, og det betyr at beslutninger om kommunale tjenester tas der folk bor.

Selv om Stortinget vedtar hvor mye vi skal betale i skatt, går deler av skatteinntektene direkte til kommunene. Kommunene har også inntekter gjennom kommunale avgifter og statlige overføringer. Statlige overføringer bidrar til å jevne ut økonomiske forskjeller mellom kommunene, mens andre overføringer er øremerket midler til spesielle formål.

Under følger eksempler på oppgaver som ligger under ulike forvaltningsnivåer.

Staten:

 • Sykehus
 • Politi og lensmannsetaten
 • Veibygging
 • Forsvar

Fylkeskommunene:

 • Kollektivtransport
 • Videregående skole
 • Fylkesveier
 • Barnevernsinstitusjoner

Kommunene:

 • Barnehager
 • Grunnskole
 • Skolefritidsordningen/Aktivitetsskolen (AKS)
 • Eldreomsorg
 • Primærhelsetjenesten
 • Vann og kloakk
 • Fritidsklubber