Digitaliseringen av økonomien

Alle selskaper skal betale skatt av overskuddet sitt. Digitaliseringen av økonomien og nye internasjonale forretningsmodeller gjør det vanskelig å vite hvor multinasjonale selskapers overskudd skal skattlegges.

Digitaliseringen av økonomien innebærer at multinasjonale selskap kan betjene et marked uten å være fysisk til stede i landet markedet ligger. I mange tilfeller kan selskapene flytte sine inntekter til land med lav eller ingen skatt.

Myndighetene arbeider i internasjonale fora for å bli enige om nye internasjonale regler for skattlegging av multinasjonale selskaper. Målet er å sikre at alle inntekter skal ha en minimumsbeskatning og at selskaper som har økonomisk aktivitet i et land uten å være skattepliktig til landet etter dagens regler, skal bli skattepliktig til landet for en andel av overskuddet.

Når et selskap som opererer i mange land for eksempel tjener penger på å ha mange norske brukere på en app, men ikke kontorer eller butikker her, er det meningen at selskapet likevel skal betale skatt på en del av inntekten til Norge.

Målet er at nye regler skal sikre en mer rettferdig fordeling av skatteinntekter mellom land, og likere konkurransevilkår for bedrifter. Likere konkurransevilkår får vi når bedrifter og multinasjonale selskap har likere skatteregler å forholde seg til.

 

Flere artikler om temaet

  • Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper.
  • Økonomisk kriminalitet er lovbrudd der motivet er å tjene penger. Slik kriminalitet skjer ofte i bedrifter som er lovlige eller gir inntrykk av å være lovlige.