• Innlegg

    Perspektivmeldingen 2021

    12. februar la regjeringen frem Perspektivmeldingen 2021. Perspektivmeldingen beskriver regjeringens strategier for å møte utfordringene Norge står overfor frem mot 2030 og 2060. Meldingen legges frem hvert fjerde år, og ble sist lagt frem våren 2017.
  • Ord

    Handlingsregelen

    Handlingsregelen er en langsiktig rettesnor for bruk av petroleumsinntekter i norsk økonomi. Regelen innebærer at vi sparer alle inntektene fra ...