• Innlegg

  Klimaproblemet og økonomiske virkemidler

  For å vri verdens forbruk over i en mer miljøvennlig retning bruker staten to økonomiske virkemidler vi kaller klimaavgifter og klimakvoter.
 • Innlegg

  Klimarisiko

  Norsk økonomi står overfor to typer klimarisiko – direkte risiko og indirekte risiko.
 • Ord

  Klimakvote

  Tillatelse til å slippe ut en viss mengde klimagasser i året. Selskaper i et kvotesystem er pålagt å kjøpe klimakvoter ...
 • Ord

  Klimarisiko

  Mulige negative eller positive konsekvenser som følge av klimaendringer.
 • Ord

  Klimaavgift

  Avgift som skal redusere utslipp av klimagasser ved at den som forurenser må betale for utslippene sine.
 • Innlegg

  Slik leser du budsjettdokumentene

  Har du lyst å fordype deg i tallene? Slik er budsjettdokumentene vanligvis bygget opp.
 • Side

  Om Ung økonomi

  Samfunnsøkonomi og budsjettspørsmål - litt mer forståelig.
 • Innlegg

  Bærekraft og grønn fremtid

  Bærekraftig utvikling handler om miljøvern, å ta vare på naturmangfold, forsvarlig utnyttelse av naturressurser og bekjempelse av internasjonal fattigdom.