Hvordan kan du påvirke?

Gjennom stemmeretten din kan du påvirke hvilke politikere som blir valgt til å styre landet, fylket og kommunen.

Et levende demokrati er avhengig av at innbyggerne også engasjerer seg ut over å benytte stemmeretten. Ved å delta aktivt i et parti kan du få direkte innflytelse i hva partiene skal prioritere og mene. Gjennom deltakelse i interesseorganisasjoner og foreninger gir du både bredere støtte til synspunktene organisasjonen eller foreningen står for og kan fremme ditt eget syn. Du kan også delta i debatter og formidle din mening på sosiale medier.

Medieoppmerksomhet bidrar til å sette søkelyset på bestemte områder og problemer. Initiativet til at media skriver om en sak kommer ofte fra en organisasjon eller en bestemt interessegruppe som arbeider for å få oppmerksomhet. Dette er et virkemiddel både i riks- og i lokalpolitikken. For eksempel kan en artikkel i lokalavisen om manglende kveldslys på fotballbanen bidra til at politikerne, som kan gjøre noe med det, blir oppmerksomme på problemet.

Stortingsrepresentantene møter en rekke næringer, interesseorganisasjoner og andre i arbeidet med statsbudsjettet. Det er blitt vanligere at næringer og interesseorganisasjoner leier inn profesjonell hjelp i kontakt med politikerne. Dette kalles lobbyvirksomhet eller korridorpolitikk fordi kontakten med folkevalgte normalt skjer utenfor der formelle beslutninger fattes.

Flere artikler om temaet

  • Stortinget har ikke bare gitt oppgaver til staten, men også en rekke oppgaver til kommuner og fylkeskommuner.
  • Når finansministeren presenterer «statsbudsjettet», er det egentlig en rekke dokumenter med ulike navn og oppgaver.