• Innlegg

  Inflasjon

  Når prisene på varer og tjenester går opp over tid, kaller vi det inflasjon. Begrepet er viktig fordi det forteller oss hvor mye vi får kjøpt for pengene våre, også kalt kjøpekraft.
 • Ord

  Inflasjon

  Når prisen på varer og tjenester går opp over tid kaller vi det inflasjon. Inflasjonen måles gjennom den såkalte konsumprisindeksen. ...
 • Ord

  Pengepolitikk

  Pengepolitikken skal sikre lav og stabil prisvekst, definert som inflasjon nær 2,0 prosent over tid. Lav og stabil prisvekst gjør ...
 • Innlegg

  Statens pensjonsfond

  Staten mottar hvert år inntekter fra produksjon av olje og gass. Disse inntektene spares i Statens pensjonsfond, slik at de kan brukes til å betale for offentlige utgifter både i dag og i fremtiden. Stortinget har vedtatt en regel for bruk av pengene i Statens pensjonsfond (handlingsregelen) som skal sikre at statens inntekter fra olje og gass ikke brukes opp for raskt, men også kommer fremtidens generasjoner til gode.
 • Ord

  Deflasjon

  Prisnedgang, når det generelle prisnivået på varer og tjenester over tid går ned kaller vi det deflasjon, det motsatte av ...