Hvor stort er Statens pensjonsfond utland?

Den første overføringen til Statens pensjonsfond utland (SPU), som den gang het det Petroleumsfondet, skjedde våren 1996, etter et overskudd for budsjettåret 1995 på om lag 2 milliarder kroner. Siden har det blitt overført mye penger til fondet.

Markedsverdien av SPU var 10 084 milliarder kroner ved utgangen av 2019.

Totalt var om lag 70,8 prosent av fondet plassert i aksjer, 26,5 prosent i obligasjoner og 2,7 prosent i unotert eiendom.

Det er Norges Bank som forvalter fondets midler, mens det er Finansdepartementet som formelt står som eier av fondet.

Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter Statens pensjonsfond utland. På deres nettsted kan du se løpende anslag  på fondets markedsverdi.