Hva vil regjeringen med sitt forslag til budsjett?

Regjeringens hovedprioriteringer presenteres både i nasjonalbudsjettets kapittel 1 og i statsbudsjettets kapittel 1.

Les om regjeringens prioriteringer på regjeringen.no.