Sysselsettingsandel

Sysselsettingsandelen er definert som antall sysselsatte i prosent av befolkningen i en gitt aldersgruppe.

Se også sysselsetting.