Styringsrente

Renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det er Norges Banks viktigste virkemiddel. Styringsrenten påvirker i første rekke rentene banker krever sin imellom og påvirker dermed hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.