Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

I løpet av et år er det behov for å oppdatere hva vi planlegger å bruke penger på og hvordan vi skal skaffe inntektene til å dekke det. Det kan også være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. Derfor legger regjeringen fram et revidert nasjonalbudsjett i mai hvert år. Her blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføring av den økonomiske politikk oppdatert. Sammen med det reviderte nasjonalbudsjettet fremmes det også forslag til endringer i bevilgninger til ulike formål.