Renter

Renter er kostnaden for å låne penger. Det kan også beskrives som leieprisen for penger og en godtgjørelse en utlåner får for å ha stilt penger til rådighet for andre. Rente oppgis normalt som prosent per år av lånebeløpet.

Når du låner penger av banken, til for eksempel bolig, betaler du renter til banken. Når du setter penger i banken, betaler banken deg renter.