Pengepolitikk

Pengepolitikken skal sikre lav og stabil prisvekst, definert som inflasjon nær 2,0 prosent over tid. Lav og stabil prisvekst gjør det lettere å planlegge fremtidige kjøp og investeringer, og bedrifter og husholdninger kan ta bedre avgjørelser. Stabil prisvekst bidrar også til en mer stabil kroneverdi. Pengepolitikken skal i tillegg bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt motvirke oppbygging av finansielle ubalanser. Pengepolitikken skal i tillegg bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt motvirke oppbygging av finansielle ubalanser. Alle virkemidlene Norges Bank benytter seg av for å oppnå disse målene omtales som pengepolitikken. Det viktigste virkemiddelet er styringsrenten. Norges Bank har blitt tildelt ansvaret for pengepolitikken, mens Stortinget og Regjeringen gir retningslinjene for målene.