OECD

OECD står for Organisation for Economic Co-operation and Development og er et samarbeidsforum for økonomiske og sosiale spørsmål. I OECD analyseres og drøftes aktuelle økonomiske og sosiale problemstillinger. OECD består av 36 medlemsland. Norge er et av disse landene.