NOU

Forkortelse for Norsk offentlig utredning. Når regjeringen og departementene setter ned utvalg som skal utrede noe kommer ofte deres rapport i form av en NOU.