Nasjonalbudsjettet

Stortingsmeldingen om nasjonalbudsjettet inneholder oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken. Det presenteres av regjeringen samtidig med statsbudsjettet i begynnelsen av oktober hvert år, og kalles alltid Meld. St. 1. Vårt første nasjonalbudsjett ble lagt fram i 1946.