Merverdiavgiften (moms)

Merverdiavgiften er en generell avgift på innenlandsk forbruk av varer og tjenester. Formålet med merverdiavgiften er å skaffe staten inntekter og avgiften er en av statens viktigste inntektskilder. Merverdiavgiften skal beregnes i alle omsetningsledd. Registrerte virksomheter har rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester som er til bruk i virksomheten. Fradragsretten medfører at avgiften ikke belastes de avgiftspliktige virksomhetene. Merverdiavgiften blir derfor i all hovedsak en beskatning av det endelige forbruket.

Den generelle avgiftssatsen er 25 prosent. Det er en redusert sats på 15 pst. for næringsmidler og en lav sats på 12 pst. for blant annet persontransport og overnatting. Den lave satsen er redusert midlertidig til 6 pst. fra 1. april til 1. juli 2021 som en konsekvens av koronasituasjonen.