Lønnskostnader

En arbeidsgiver betaler ikke bare den lønnen du får inn på konto som arbeidstaker, men må også betale arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter.

Lønnskostnader inkluderer alle former for lønnsutbetaling og indirekte lønnskostnader, herunder arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver. Lønnskostnader brukes ofte ved internasjonale sammenligninger av konkurranseevnen.

Se også konkurranseevne.