Kronekursen

Kronekursen uttrykker hvor mange enheter utenlandsk valuta vi får for én norsk krone.

En styrking av kronen betyr at man får flere enheter utenlandsk valuta for én norsk krone, mens en svekkelse av kronen betyr at man får færre enheter av utenlandsk valuta.

Noen ganger er vi interessert i å si noe om kronens verdi målt mot flere valutaer samtidig. Norges Bank publiserer to slike indekser – den importveide kursindeksen (I-44) og konkurransekursindeksen (KKI). Mens valutaene som inngår i I-44 er fra de 44 landene Norge importerer mest fra, er valutaene som inngår i KKI fra Norges 25 viktigste handelspartnere.