Kronekursen

Kronekursen uttrykker hvor mange norske kroner en må betale for én enhet (eller 100 enheter) utenlandsk valuta.

En styrking (svekkelse) av kronen betyr at en må gi færre (flere) norske kroner for å kjøpe utenlandsk valuta. Når kronen styrker seg (svekker seg), blir utenlandsopphold billigere (dyrere).

Noen ganger er vi interessert i å si noe om kronens verdi målt mot flere valutaer samtidig. Norges Bank publiserer to slike indekser – den importveide kursindeksen (I-44) og konkurransekursindeksen (KKI). Mens valutaene som inngår i I-44 er fra de 44 landene Norge importerer mest fra, er valutaene som inngår i KKI fra Norges 25 viktigste handelspartnere.