Konsumprisindeksen (KPI)

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. For å produsere KPI henter Statistisk sentralbyrå (SSB) hver måned inn 40 000 – 45 000 priser fra et utvalg på om lag 900 varer og tjenester.