Konkurranseevne

Konkurranseevne er et mål for hvor god evne næringslivet i et land har til å selge sine produkter i konkurranse med bedrifter i andre land.

Det skilles mellom konkurranseevnen for enkeltnæringer og for hele Norge. Konkurranseevnen for en næring beror på næringens lønnsomhet og dens evne til å avlønne innsatsfaktorene. En lønnsom næring må både kunne hevde seg i konkurranse med utenlandske bedrifter på produktmarkedene, og med andre norske næringer i faktormarkedene, herunder arbeidsmarkedet. En økonomi i vekst og med en høy omstillingsgrad vil være kjennetegnet av ulik utvikling i konkurranseevnen for de enkelte næringene.

Høyere kostnadsvekst i Norge enn hos våre handelspartnere vil kunne bidra til at konkurranseevnen svekkes. Dermed vil bedrifter som er utsatt for konkurranse fra utenlandske produsenter, tape markedsandeler. Lønnskostnadene er den enkeltfaktoren som betyr mest for kostnadene i næringslivet.