Klimakvote

Tillatelse til å slippe ut en viss mengde klimagasser i året. Selskaper i et kvotesystem er pålagt å kjøpe klimakvoter (utover eventuell gratis tildeling) tilsvarende sine utslipp, og vil kunne kjøpe slike på en statlig organisert auksjon. Myndighetene fastsetter samlet kvotemengde i systemet slik at utslippsmålene nås.