Klimaavgift

Avgift som skal redusere utslipp av klimagasser ved at den som forurenser må betale for utslippene sine.