Inflasjon

Når prisen på varer og tjenester går opp over tid kaller vi det inflasjon. Inflasjonen måles gjennom den såkalte konsumprisindeksen. Rentenivået vi har i Norge påvirker inflasjonen. Norges Bank har fått som oppgave å sette renten slik at inflasjonen holder seg lav og stabil. Dette er definert som en årlig vekst i konsumprisene nær 2 prosent over tid.

Se også deflasjon.