Handelspartnere

Norges viktigste handelspartnere er de landene vi eksportere og importerer mest til. De viktigste handelspartnerne  euro-området, Sverige, Danmark, Storbritannia og USA.