Gul bok

Stortingsproposisjonen om statsbudsjettet kalles også Gul bok fordi forsiden er gul.