Fiskal

Brukes som betegnelse på en avgift eller skatt som har til hovedformål å skaffe staten inntekter, for eksempel dokumentavgiften.