EU

Den europeiske union, EU, er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 nasjonalstater i Europa. Et sentralt formål med EU er å fremme frihandel − fri bevegelse av varer, tjenester, arbeidstakere og kapital − mellom medlemslandene som virkemiddel for å sikre velstand og fred.

EU etablerte tidlig en felles landbrukspolitikk og betydelige regionale støtteordninger. Etter hvert har samarbeidet blitt utvidet til å omfatte stadig flere områder, som forsvars- og sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk, forbruker-politikk, konkurransepolitikk, miljøpolitikk. En fellesvaluta, euro, ble innført fra 1999. 19 medlemsland har nå innført euro.

Se også EØS.