Etiske retningslinjer

Statens pensjonsfond utland har vært underlagt etiske retningslinjer siden 2004. Retningslinjene inneholder kriterier for utelukkelse som enten er basert på selskapenes produkter eller atferd. Finansdepartementet har oppnevnt et uavhengig etikkråd, som vurderer om fondets investeringer er i strid med retningslinjene og gir råd til Norges Bank om utelukkelse og observasjon av selskaper.