Bærekraftig utvikling

FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling som en utvikling der en sikrer behovene i dag uten å ødelegge for kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov.