Avgifter

Avgifter er skatter på varer og tjenester. Hensikten er som oftest å gi staten inntekter, men avgifter kan også brukes til å vri forbruket, for eksempel i en miljøvennlig retning. Den avgiften som bringer inn mest penger er merverdiavgiften (moms). Dette er en generell avgift på innenlands omsetning av varer og tjenester. Særavgiftene omfatter flere kategorier avgifter som for eksempel bilavgifter, alkoholavgiften og tobakksavgiften. Ved import av enkelte typer varer fra utlandet, i første rekke mat og klær, må en betale toll.

Den reduserte avgiften på elbiler er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke avgifter til å vri forbruket. Ved å fjerne merverdiavgiften på elbiler fikk vi et økt salg av elbiler sammenlignet med biler med fossilt drivstoff.