Arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte (de som er i arbeid) arbeidsledige slik den måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).