Arbeidsledighet

Hvis du søker på jobber og står uten jobb, vil du være å anse som arbeidsledig. Arbeidsledighet måles i Norge primært på to ulike måter av Statistisk sentralbyrå (SSB) ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU), hvor et representativt utvalg av befolkningen blir spurt om deres status i arbeidsmarkedet  og NAV ved antall som har registrert seg som helt eller delvis arbeidsledige. Metoden for å måle arbeidsledigheten ved AKU følger internasjonale standarder, slik at en kan sammenligne nivået mellom land. Hvis man skal søke om dagpenger, må man registrere seg som arbeidsledig hos NAV.