Om Ung økonomi

Samfunnsøkonomi og budsjettspørsmål – litt mer forståelig.

Skal du skrive en prosjektoppgave? Fordyper du deg i ulike emner i forkant av en prøve? Forbereder du en presentasjon i klassen? Ønsker du å få vite mer om et tema som er på pensum og som du kanskje er spesielt interessert i? Eller kanskje er det du som er læreren?

Nettstedet du nå er inne på er utviklet i dialog med elever og lærere. De henvender seg med jevne mellomrom til Finansdepartementet for å få mer – og gjerne forenklet – informasjon om statsbudsjettet og norsk økonomi.  Ung økonomi er laget med utgangspunkt i Finansdepartementets ansvarsområde, og ikke rettet mot et spesielt fag. Noen av de temaene er lette, andre er vanskeligere.

  • Samfunn og økonomi: Økonomisk politikk, sammenhenger mellom for eksempel renter og kronekurs, oljeformue, viktige temaer som arbeidsledighet og bærekraftig utvikling.
  • Statsbudsjettet: Hvordan et statsbudsjett er bygget opp, hvilke inntekter vi har og hvilke utgifter som skal dekkes inn. Her kan du også lese mer om hvem som bestemmer hva, og se nøkkeltallene i budsjettet.
  • Klima, bærekraft og miljø: Klimautfordringer, bærekraftig utvikling og miljøhensyn.
  • Norge og verden:  Viktige organisasjoner som Norge er medlem av, og som er med på å påvirke den norske økonomien.

Stoffet under Samfunn og økonomi kan i første rekke passe for elever i videregående skole, mens Statsbudsjettet også kan være nyttig på ungdomstrinnet. Her er det bare å prøve seg fram!

Du leser så mye du vil! Innholdet er lagt opp som en introduksjon til de vanlige budsjettdokumentene og grundige omtaler på andre nettsider, som du kan velge selv om du vil gå til. Mange av lenkene går til regjeringen.no/statsbudsjett, som oppdateres ved presentasjonen av statsbudsjettet i oktober og revidert nasjonalbudsjett i mai.

Du vil du fort støte på vanskelige ord og uttrykk. Ta i bruk ordlisten som inneholder noen av begrepene. ”Spørsmål og svar” kan kanskje også kan hjelpe deg videre.

Vi tar gjerne imot forslag til spørsmål og svar som kan publiseres, synspunkter og tips om hvordan nettstedet kan bli bedre. Send oss en e-post, da!

Hvem er vi?

Finansdepartementets hovedoppgaver er å
• planlegge og iverksette den økonomiske politikken i Norge
• samordne arbeidet med statsbudsjettet
• sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter
• overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

Departementet ledes av finansministeren som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver er departementets politiske ledelse. Blant de ca. 300 ansatte i embetsverket er de fleste jurister, økonomer eller statsvitere.

Organisering:

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med Statens pensjonsfond.

Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet.

Finansavdelingen samordner arbeidet med statsbudsjettet. Finansavdelingen har også ansvar for å utarbeide forslag til regler for regjeringens budsjettarbeid og statens økonomiforvaltning.

Skattelovavdelingen utformer, tolker og administrerer lover og regler for skatter og avgifter.

Skatteøkonomisk avdeling vurderer de samfunnsøkonomiske sidene ved skatte- og avgiftssystemet.

Finansmarkedsavdelingen arbeider med regler og tilsyn av finansmarkedet, for eksempel banker og forsikringsselskapers virksomhet.

Administrasjonsavdelingen har ansvar for departementets eget budsjett, personalarbeid og generelle virksomhet.

Kommunikasjonsenheten koordinerer departementets eksterne informasjonsvirksomhet.

Finansdepartementet har kontorer i den gamle regjeringsbygningen midt i Oslo sentrum.

Regjeringen.no: Om Finansdepartementet