Stortinget vedtar budsjettet

Stortinget vedtar det endelige budsjettet for de ulike budsjettpostene. Stortingets vedtak framkommer i ”Blå bok” som du finner på Stortingets hjemmeside.