Stortinget arbeider med budsjettet

Stortingets finanskomité må så bli enig om rammene for utgifter og inntekter for neste års budsjett. I slutten av november legger finanskomiteen fram sin innstilling og Stortinget bestemmer seg for om de slutter seg til hovedtrekkene i regjeringens forslag.

Hvis det ikke oppstår flertall kan regjeringen velge å stille kabinettspørsmål, det vil si kreve stortingets støtte, eller gå av. Selv om vi har hatt tre ulike mindretallsregjeringer siden Stortinget innførte denne ordningen i 1997, har ingen regjering gått av som følge av budsjettbehandlingen.