Satsningsområde defineres

Regjeringen starter for alvor med sitt budsjettarbeid på ”Rammekonferansen” i mars. Her begynner arbeidet med å prioritere mellom ulike satsingsområder, og regjeringen får blant annet oppdaterte tall fra Finansdepartementet for den forventede økonomiske utviklingen.