Revidert nasjonalbudsjett

Budsjettet blir igjen diskutert i Stortinget gjennom behandlingen av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett i mai. Finanskomiteens innstilling legges fram midt i juni, og Stortinget gjør sitt vedtak i slutten av juni.