Regjeringen beslutter

En drøy måned før budsjettet legges fram bestemmer regjeringen seg for de viktigste delene av budsjettet. De ulike dokumentene vedtas i statsråd fram til stats- og nasjonalbudsjettet legges fram for Stortinget i starten av oktober.