Nysaldert budsjett

Gjennom hele året skjer det endringer i budsjettet. De ulike departementene legger fram sine forslag for Stortinget, og den økonomiske utviklingen endrer seg i forhold til forutsetningene for det opprinnelige forslaget til statsbudsjett. Den siste endringen skjer i november, når regjeringen legger fram forslag til nysaldert budsjett, det vil si siste oppdatering av budsjettet dette året.