Budsjettet legges frem

Etter at regjeringen ved finansministeren har lagt fram statsbudsjettet i starten av oktober, begynner Stortinget og partiene sin behandling. I media kan det virke som om partiene bestemmer seg for hva de detaljert skal mene om budsjettet samme dag det legges fram. Det er ikke tilfelle. Nå følger en grundig gjennomgang av budsjettdokumentene, og partiene som ikke er i regjering arbeider fram sine alternative budsjettforslag.

Samtidig bruker en rekke grupper og organisasjoner muligheten til å si hva de mener om budsjettet, og å fremme sine krav. Dette kalles ofte ”lobby-virksomhet”. Noen henvender seg direkte til partiene, mens andre presenterer sitt syn i Stortingets finanskomité. Kampanjer i pressen er heller ikke uvanlig.