Arbeidet begynner

Alt før Stortinget har vedtatt neste års statsbudsjett begynner regjeringen arbeidet med det påfølgende årets budsjett.