• Ord

  Avgifter

  Avgifter er skatter på varer og tjenester. Hensikten er som oftest å gi staten inntekter, men avgifter kan også brukes ...
 • Innlegg

  Hvordan får vi råd til velferdssamfunnet?

  I Norge er det gratis å gå på skole. Hvis du mister jobben eller blir syk kan du få økonomisk støtte fra staten. For å betale for dette og andre offentlige tjenester, som skole, sykehus, forsvar, politi og utgifter til trygder og pensjoner, trenger staten inntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar vi alle til å finansiere velferdssamfunnet.
 • Innlegg

  Hvem bestemmer hva?

  De folkevalgte på Stortinget vedtar lover, skatter og avgifter og bevilger penger. Regjeringen og departementene foreslår for Stortinget hva det skal bevilges penger til, og hvordan man skal skaffe inntekter til disse bevilgingene.
 • Innlegg

  Økonomisk kriminalitet

  Økonomisk kriminalitet er lovbrudd der motivet er å tjene penger. Slik kriminalitet skjer ofte i bedrifter som er lovlige eller gir inntrykk av å være lovlige.
 • Innlegg

  Slik leser du budsjettdokumentene

  Har du lyst å fordype deg i tallene? Slik er budsjettdokumentene vanligvis bygget opp.
 • Innlegg

  De viktigste dokumentene

  Når finansministeren presenterer «statsbudsjettet», er det egentlig en rekke dokumenter med ulike navn og oppgaver.
 • Side

  Om Ung økonomi

  Samfunnsøkonomi og budsjettspørsmål - litt mer forståelig.
 • Innlegg

  Økonomisk politikk

  Myndighetene kan påvirke den økonomiske utviklingen i landet gjennom den økonomiske politikken. Regjeringen og Stortinget lager statsbudsjettet og styrer landets finanspolitikk. Vi har en uavhengig sentralbank som setter renten og styrer landets pengepolitikk.
 • Ord

  Budsjettpolitikk

  Budsjettpolitikken eller finanspolitikken styrer bruken av fellesskapets midler til offentlig forbruk, offentlige investeringer og overføringer. Målet er å bruke ressursene ...
 • Ord

  Statsbudsjettet

  Statsbudsjettet beskriver i detalj hvordan vi skal fordele pengene og hvordan vi skal skaffe inntekter til å dekke inn utgiftene. ...
 • Ord

  Skatt

  For å betale for offentlige tjenester og trygdeutgifter må staten ha inntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar personer og bedrifter til ...