• Innlegg

  Bruttonasjonalprodukt (BNP)

  Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i landet. Ved internasjonale sammenligninger av den materielle levestandarden ser vi ofte på BNP per innbygger.
 • Ord

  Bruttonasjonalprodukt (BNP)

  Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenligninger av den materielle levestandarden ser ...
 • Ord

  Bruttonasjonalinntekt (BNI)

  Bruttonasjonalinntekt (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet og ...