• Ord

  Bærekraftig utvikling

  FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling som en utvikling der en sikrer behovene i dag uten å ...
 • Innlegg

  Bærekraft og grønn fremtid

  Bærekraftig utvikling handler om miljøvern, å ta vare på naturmangfold, forsvarlig utnyttelse av naturressurser og bekjempelse av internasjonal fattigdom.
 • Side

  Om Ung økonomi

  Samfunnsøkonomi og budsjettspørsmål - litt mer forståelig.
 • Innlegg

  Etikk og ansvarlig forvaltning

  I tillegg til regler for investeringsstrategi har Finansdepartementet fastsatt etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond utland (SPU). Disse inneholder kriterier for hva fondet av etiske grunner ikke kan investeres i.