Ungdommens pressekonferanse

Hvordan vil det norske samfunnet se ut de neste 40 årene? Se finansminister Jan Tore Sanner svare på spørsmål innsendt fra ungdommer fra hele landet direkte fra Elevkanalens studio i Oslo. #perspektivmeldingen2021

 
10. mars deltar finansminister Jan Tore Sanner på Ungdommens pressekonferanse på Elevkanalen.

Fra kl. 12 vil finansministeren i et tverrfaglig læringsøyemed svare på spørsmål innsendt fra ungdommer fra hele landet. Ungdommens pressekonferanse vil bli sendt direkte på denne siden og også være tilgjengelig i opptak.

Flere artikler om temaet

  • 12. februar la regjeringen frem Perspektivmeldingen 2021. Perspektivmeldingen beskriver regjeringens strategier for å møte utfordringene Norge står overfor frem mot 2030 og 2060. Meldingen legges frem hvert fjerde år, og ble sist lagt frem våren 2017.