Bærekraftig utvikling handler om miljøvern, forvarlig ressursutnyttelse og bekjempelse av internasjonal fattigdom.

artikkel_baerekraftig_utvik.jpg

Begrepet "Bærekraftig utvikling" beskriver en utvikling hvor vi som lever i dag får dekket våre behov uten at vi ødelegger muligheten for våre etterkommere til å dekke sine behov.

Klimaendringer, overbeskatning av naturressurser og tap av arter og økosystemer (naturmangfoldet) er noen av utfordringene. Internasjonal fattigdom og truslene mot jordens miljøtilstand er hovedutfordringer for bærekraftig utvikling.

Arbeidet med å redusere miljøbelastning fra økonomisk aktivitet, er en sentral del av arbeidet med bærekraftig utvikling. Fordi økonomi og miljø må ses i sammenheng har Finansdepartementet, med ansvar for budsjett, grønne skatter og langsiktig økonomisk balanse, ansvaret for å samordne arbeidet med bærekraftig utvikling i Norge.

Norges strategi for bærekraftig utvikling inneholder 17 indikatorer for utviklingen på de tre hovedområdene milø, sosial utvikling og økonomi. Statistisk sentralbyrå har ansvaret for å oppdatere indikatorene og lage rapporter som omtaler utviklingen på de ulike områdene indikatorene dekker, slik at alle som vil kan følge med på utviklingen.