Stortinget har besluttet at Norges Bank skal bestemme rentenivået i Norge.

inflasjon.jpg

Siden renten påvirker hvor mye penger bedriftene og husholdningene bruker på forbruk og investeringer kan Norges Bank gjennom pengepolitikken  dermed bidra til å bestemme ”temperaturen” i norsk økonomi.

Renten påvirker også kronekursen, det vil si hvor mye norske kroner er verdt i forhold til andre valutaer, for eksempel Euro og US dollar. Når renten er høy i forhold til andre land vil det være gunstig for utlendinger å plassere penger i Norge. Og når flere kjøper kroner, så stiger kronekursen.

Når kronekursen stiger betyr det at vi kan kjøpe varer i utlandet billigere. Men det betyr også at norske varer blir dyrere å selge i utlandet. For den delen av næringslivet som konkurrerer med utlandet er høy rente og sterk krone derfor en ulempe.